Antarktisz Kft. Szeged

GOP 1.1.1-09/1-2010-0109

Az Európai Unió támogatásával döntéstámogató, optimalizáló rendszerfelügyelet prototípusának kifejlesztését kezdte meg az ANTARKTISZ Kft. a Szegedi Tudományegyetem Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont közreműködésével.

Az ANTARKTISZ Kft. támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítására. Az elnyert támogatást a Szegedi Tudományegyetem Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpontja bevonásával valósítja meg, melynek célja egy döntéstámogató, optimalizáló rendszerfelügyelet prototípusának kifejlesztése a légkezelő és hűtéstechnikai berendezések területén.

A fejlesztési tevékenység keretein belül a cél egy olyan diagnosztikai döntéstámogató rendszer kifejlesztése, amely képes arra, hogy előre jelezze a légkezelő- és hűtéstechnikai berendezés mértékadó alkatrészeinek kopását, elhasználódását, valamint a normál üzemi működéstől eltérő állapotát. Az előrejelzés segítségével a karbantartások ütemezhetővé, tervezhetővé válnak, amely azt eredményezi, hogy a karbantartási költségek csökkennek és optimális keretek között tarthatók. Megszűnnek a felesleges leállásból adódó üzemkiesések, amellyel jelentősen emelhető a berendezések megbízhatósága, kihasználása. Mindez felbecsülhetetlen értékkel bír olyan kritikus helyeken működő berendezések esetén, mint egy steril műtő, egy szerverszoba vagy egy gyártócsarnok.

A projekttel kapcsolatos főbb dátumok:

2010. március 26.: projektjavaslat benyújtása piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretén belül a Támogató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - felé;
2010. december 17.: a Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült;
2011. február 1.: a projekt megvalósítási időszakának kezdete;
2011. február 21.: támogatási szerződés aláírása;
2011. március 16.: kutatás-fejlesztési szerződés aláírása SZTE KNRET-ANTARKTISZ Kft.;
2011. május 10.: a projekt ünnepélyes nyitórendezvénye - sajtótájékoztató;
2011. június 1.: az eszközök beszerzése;
2011. augusztus 21.: érzékelők felszerelése, kalibrálása;
2011. október 3.: mérések indítása

- mérnökök, technikusok, informatikusok dolgoznak azon, hogy a tesztrendszerből olyan adatokat nyerjenek, amelyekből valós képet kaphassanak a rendszer műszaki állapotáról;
- adatok feldolgozása és egy olyan öntanuló algoritmus (szoftver) kifejlesztése, amely képes a kitűzött célok maradéktalan megvalósítására;
- a kutatók és a fejlesztők közreműködésével előre ütemezett program szerint mérések elvégezése a felszerelt eszközökön, a mérési eredmények várható értékeinek ellenőrzése (ott, ahol szükségesnek éreztük újabb méréseket végeztünk a mérési eredményeink megerősítésére, alátámasztására);
- a mérési eredmények feldolgozása;
- az informatikai rendszer logikai és fizikai tervezése;
- a tanuló algoritmusok kidolgozása különböző matematikai modellek segítségével (lehatárolásra kerültek klaszterezés segítségével a vizsgálatokhoz szükséges szenzorok a teljes szenzorhálózat jelei alapján, ezt követően matematikai modell alkalmazásával már klaszterezés nélkül is meghatározható a redundáns szenzorok köre);
- a szoftverkörnyezet kialakítását követően elkezdődtek a tesztrendszer előkészítési munkálatai, az informatikai rendszer tervezési feladatai;
- a tesztrendszer megfigyelése, a rendszerterv pontosítása és adatgyűjtés;
- a tesztrendszerből nyert információk alapján meghatározásra kerültek a leggyakoribb meghibásodások, kidolgozásra került egy szakértő adatbázis, egy összetett háttéradatbázis, amely a későbbi tesztek során az algoritmusok működési alapját képezi;
- a végleges informatikai és matematikai háttérkörnyezet kialakítása után a diagnosztikai technológia valós tesztelési szakasza;
- a programrendszer finomítása;
- próba és ellenőrző mérések;
- prototípus véglegesítése.

Közben előadások tartása különböző tudományos konferenciákon.

2013. április 26.: Projektrendezvény
Tudományos poszter készítése.
Termékismertető készítése.

2013. június 17.: Projektzáró rendezvény

2013. június 30.: A projekt befejezése, lezárása.