Antarktisz Kft. Szeged

Rezgésdiagnosztika

A rezgésvizsgálat vagy rezgésdiagnosztika az egyik legkorszerűbb karbantartási rendszer. Alkalmazásával a szerkezet leállítása és megbontása nélkül bármikor megállapítható a kérdéses egység vagy szerkezet pillanatnyi állapota, károsodásának mértéke, várható élettartama.

Minden szerkezeti elem, vagy teljes szerkezet működését rezgésjelenségek, zajok fellépése jellemzi. Függvénye a pillanatnyi állapotnak, működésmódnak és információtartalma - kellő ismeretek birtokában - meghatározó mind az elhasználódás mértékének, mind a működési rendellenességek megítélése során. A rezgésvizsgálat vagy rezgésdiagnosztika az egyik legkorszerűbb karbantartási rendszer. Alkalmazásával a szerkezet leállítása és megbontása nélkül bármikor megállapítható a kérdéses egység vagy szerkezet pillanatnyi állapota, károsodásának mértéke, várható élettartama, majd ezek alapján egy esetleges beavatkozás szükségessége és ennek időpontja az üzemeltetés függvényében. Ennek segítségével tervezhetővé válik maga a karbantartási folyamat is.

Rezgésvizsgálat többféle céllal történhet:

- tervezéshez szükséges modellvizsgálatok,
- átadás-átvételi vizsgálatok,
- diagnosztikai vagy állapotellenőrzési célú vizsgálatok,
- forgógépek beállítási célú vizsgálatai (például helyszíni kiegyensúlyozás).

Kiegyensúlyozatlanság:

A kiegyensúlyozatlanság forgó vagy alternáló mozgást végző elemek hibájára utal. Ez egyaránt lehet hibás méretezés, gyártás, szerelés vagy szakszerűtlen karbantartás következménye. Rendszerint radiális, ritkábban axiális irányú rezgésként is jelentkezhet. Frekvenciája megegyezik a kérdéses elem fordulatszámának megfelelő frekvenciával. Intenzitása, erőssége rendszerint jelentős.

Kiegyensúlyozás szükségessége:

1., Szerelési hiba, deformálódott tengely:

A szerelési hiba és a görbült (deformálódott) tengely hatása ugyancsak kiegyensúlyozatlanságban nyilvánul meg. Gyakran előforduló hibajelenség. Az egyszerű kiegyensúlyozatlanságtól abban tér el, hogy radiális és axiális rezgéseket is kelt, továbbá gyakran a forgási frekvencia két- vagy háromszorosán jelentkezik.

2., Impulzusszerű erőhatás:

Az impulzusszerű erőhatásnak kitett elemek, mint például a szelepek által keltett rezgések az időegység alatt fellépő ütközéseknek megfelelően alakulnak. Jellemző a felharmonikusak megjelenése is.

3., Csapágyak, tengelykapcsolók:

A hibásan beállított csapágyak és a helytelenül szerelt tengelykapcsolók a forgási frekvenciának megfelelő radiális, ritkábban axiális rezgésekben nyilvánul meg. Gyakori a második, harmadik felharmonikus megjelenése is. Amennyiben az axiális rezgés a radiális rezgés intenzitásának 50 %-át meghaladja, akkor valószínűleg hibás szerelés a közvetlen ok.

4., Fogaskerék hajtóművek:

A fogaskerekek keltette hatások többnyire könnyen azonosíthatók, mert ezek a fordulatszám és a fogszám függvényében alakulnak. A jellegzetes frekvenciák a fogkapcsolódási frekvencia és az együttjárási frekvencia.

5., Szíjhajtások:

6., Lapos- és ékszíjhajtások:

7., Lánchajtások:

Lánchajtásoknál a kapcsolódási-, a hajtási- és a hajtogatási frekvencia fokozott intenzitású megjelenése kopásra vagy hibás beállításra utal. Számítással történő meghatározásuknál a kapcsolt forgó tömegek tehetetlenségi nyomatékát is figyelembe kell venni.

8., Villamos forgógépek:

Villamos forgógépek rezgései mágneses és aerodinamikus hatások következményei, amelyek még kifogástalan állapotban lévő gépeknél is megjelennek. Jellegzetes a hajtási frekvencia, a hálózati frekvencia, illetve ez utóbbi kétszerese. Gyakran megtévesztőek, mert kiegyensúlyozatlanság vagy lazulás látszatát keltik. A hálózatról történő lekapcsolással viszont a rezgések megszűnnek. A mágneses eredetű rezgés alapfrekvenciája mindig a hálózati frekvencia kétszerese (Európában tehát 100 Hz).

9., Transzformátorok:

Transzformátorok esetében mindig megjelenik a mágneses eredetű 100 Hz-es rezgés esetleges felharmonikusaival együtt. Ezt jelentősen felerősíti a teljesítmény-transzformátoroknál a hűtőburkolat, illetve a kényszerhűtés esetén beépített axiális ventilátor. Egyéb rezgés csak valamilyen fellazulás következménye lehet, amely többnyire egyszerűen meg is szüntethető.

10., Hidraulikus és pneumatikus rendszerek:

Hidraulikus és pneumatikus rendszerek rezgései kiegyensúlyozatlanságból, csapágyhibákból vagy helytelen szerelésből adódnak. Viszonylag gyakori lehet a kiegyensúlyozatlanság, amelyet a szállított közegből kiváló és a lapátokra lerakódó anyag okoz. Kiegyensúlyozatlanságra utal a hajtási frekvencián jelentkező intenzitás-növekedés, míg a működési frekvencia kiugrása szerkezeti hibát vagy fokozódó turbulenciát jelez. Radiális és axiális irányban is fellép.

Szabvány:

Gépészeti berendezések rezgésvizsgálatára vonatkozó legfontosabb előírás az ISO 2372 számú nemzetközi szabvány: Általános előírások forgógépek rezgéserősségének vizsgálatára és értékelésére. E szabvány sorozatban vagy egyedi gyártásban készült, a 600 és 12 000 1/min közötti fordulatszámú tartományban üzemelő gépekre érvényes, de nem alkalmazató kötelező érvénnyel a 600-as fordulatszámnál kisebb gépek esetében. Előírt az osztályozási feltétel és minősítési rendszer a rezgésekre való tekintettel. A szabvány ugyanakkor tárgyalja az egyes rezgésjellemzők érékelését, de magát a mérés kivitelezését is.

Rezgésdiagnosztika, mérés...

Mit nyújt Önnek a rezgésdiagnosztika?

- Kimutatja a meghibásodott gépalkatrészről, csapágyról a problémát,
- Felderíti a rossz beállítást, meghatározza a rosszul beállított elemet,
- Meghatározza a megfelelő üzemi paramétereket, felderíti a károkat,
- A berendezés átvételi vizsgálatával kizárható a nem megfelelő konstrukció,
- A feltárt hibák tükrében megmondja, meddig üzemeltethető még a gép.

Mit várhat el Ön a rezgésdiagnosztikától?

- Kevesebb váratlan meghibásodás, leállás (~75-95%),
- Kevesebb gyártáskiesés (~10-20%),
- Kevesebb alkatrészfogyás (~10-30%),
- Növekvő termelékenység (~5-15%),
- Növekvő profit (~5-10%),
- Növekvő hatásfokú karbantartás (~30-50%).

Az Antarktisz Kft. vállalja ezeknek a méréseknek az elvégzését. Munkatársaink az ellenőrzéseket a legkorszerűbb berendezésekkel végzik, majd szakszerűen dokumentálják. A méréseket a VibroLyzer VL 8000 műszer segítségével végezzük, amelyet a Hofmann Mess- und Auswuchttechnik fejlesztett ki, ami egy innovatív, hordozható berendezés, mely nem csak kiegyensúlyozás terén alkalmazható, hanem rezgésmérésekhez is tökéletesen megfelel.

A VL8000 mérőműszer technikai adatai......

További információ, érdeklődés, megrendelés e-mail-en vagy telefonon a +36-62-540-365 számon.